Wyszukiwarka certyfikatów personalnych użytkowników systemu MetkaSoft
Podaj szukany adres e-mail :

(*-zastępuje dowolny ciąg znaków)


Dostęp do certyfikatów personalnych jest również dostępny z poziomu usługi katalogowej LDAP.
Konfiguracja usługi LDAP (usługa katalogowa):
Nazwa serwera: ce.metkasoft.pl
Numer portu: 389
Baza wyszukiwania: o=adresy,dc=metkasoft,dc=pl
Logowanie: anonymous (bez użytkownika i hasła)

Plik konfiguracyjny dla programu Outlook Express / Live mail (pobierz)
1. Pobrać i zapisać na dysku plik konfiguracyjny.
2. W programie Outlook Express - Menu narzędzia -> konta
3. Przycisk importuj (wskazujemy wcześniej pobrany plik).
Wyszukiwanie adresów z certyfikatami jest możliwe z poziomu książki adresowej.