System pocztowy metkasoft

Opis ogólny - parametry konta pocztowego


Opis techniczny konta poczty elektronicznej Systemu pocztowego MetkaSoft.

 Główne cechy Systemu pocztowego MetkaSoft:

  • wydajne serwery zapewniające szybki i bezpieczny dostęp do skrzynek pocztowych
  • szybkie łącza
  • brak restrykcyjnych ograniczeń co do wielkości przesyłanych pakietów
  • bezpieczne połączenie ze skrzynkami poczty poprzez zastosowane szyfrowanie SSL
  • wbudowany skuteczny system antywirusowy
  • wbudowany skuteczny system antyspamowy
  • możliwość korzystania z konta za pośrednictwem zarówno strony www.metkasoft.pl jak i klientów pocztowych

Dostęp do skrzynek pocztowych Systemu pocztowego MetkaSoft jest chroniony poprzez szyfrowane połączenie bezpieczne (SSL).

Dla poczty przychodzącej połączenie odbywa się na porcie 995 (w programach pocztowych zaznaczona opcja ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL).

Dla poczty wychodzącej połączenie odbywa się na porcie 25 lub 587 (w programach pocztowych zaznaczona opcja ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL).

UWAGA. W przypadku niektórych dostawców internetu (np. Neostrada TPSA )blokowany jest port 25, naleźy ustawić w programie pocztowym port 587.

System pocztowy MetkaSoft wymaga autoryzacji poczty wychodzącej.

Opis konfiguracji programu pocztowego jest dostępny na stronie www.metkasoft.pl.

Sprawdzanie skrzynki pocztowej przez WWW (SSL) znajduje się na stronie: https://www.metkasoft.pl

Użytkownik zalogowany na stronie i posiadający konto pocztowe może korzystać ze swojej skrzynki pocztowej za pomocą strony www (zakładka POCZTA). Połączenie z użytkownikiem odbywa się za pomocą szyfrowanego połączenia (SSL).

System pocztowy MetkaSoft posiada wbudowany, wydajny filtry antyspamowe.

Poczta wysyłana z serwerów znajdujących się na czarnych listach (RBL) jest automatycznie odrzucane. Każdy przesyłany list jest skanowany pod kątem występowania słów najczęściej używanych przez serwisy spamowe. Do listu zakwalifikowanego jako spam jest dołączane automatycznie słowo [SPAM]. Użytkownik może ręcznie lub za pomocą filtrów dostępnych w programach pocztowych usunąć niechcianą pocztę.

System posiada ochronę antywirusową. Wszystkie przesyłki dostarczane do systemu pocztowego są skanowane pod kątem występowania wirusów. W przypadku wykrycia wirusa list jest odrzucany, a nadawca otrzymuje powiadomienie o odrzuceniu listu i nazwie wirusa którego próbował wysłać.

Skrzynki pocztowe są wydawane na określony przez administratora okres i posiadają określoną pojemność. W przypadku zapełnienia skrzynki w 90% użytkownik otrzymuje informację o zapełnieniu konta.

System pocztowy MetkaSoft posiada funkcję automatycznego odpowiadania na listy e-mail w przypadku nieobecności (np. urlop, choroba).

Za pomocą interfejsu WWW można określić datę do kiedy system ma udzielać automatycznej odpowiedzi i jaka ma być jej treść.

Dostęp do parametrów konta (hasło, data ważności, pojemność, system auto powiadamiania) można uzyskać po zalogowaniu się na stronie https://www.metkasoft.pl (login i hasło taki sam jak do skrzynki pocztowej), a następnie wybierając opcję „Ustawienia konta”.