Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Już zwyczajowo powinienem się skupić na próbie przedstawienia oferowanych produktów w sposób super atrakcyjny, ułatwiający Państwu podjęcie właściwej decyzji.
Mam jednak nieco odmienny, od potocznie obowiązującego, pogląd na dobrą współpracę.

Jak już wspominam w pierwszej odsłonie strony www.metkasoft.pl zainteresowany jestem współpracą z Każdym z Państwa, ale na partnerskich warunkach. 
W mojej ocenie Sztuka zarządzania Projektami inwestycyjnymi wyodrębniła się z dziedziny zarządzania ogólnego, ponieważ "posiadła" niejako własną tożsamość. Jest to rezultat m.in. zmiany jakościowej i zakresowej Projektów.
Niewielka grupa specjalistów osiągnęła zadowalający poziom i może się poszczycić miarodajnymi efektami swojej pracy. Mam ogromną satysfakcję być członkiem tej grupy.


Obecna rzeczywistość nie pozwala się nam jednak zatrzymać w miejscu i odpocząć. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne muszą być wspierane narzędziami informatycznymi i logistycznymi.
Kto z Państwa zna wygodne w użyciu, bezpieczne, pozwalające kontrolować wybrane, najistotniejsze zagadnienia w Projekcie narzędzia informatyczne???
Z pewnością są systemy i programy, które spełniają wymagania wielu z Was. Ale są również i Tacy, którzy nie korzystają z istniejących narzędzi w obawie o bezpieczeństwo danych, czy ze względu na zbyt skomlikowaną obsługę. Ja również kiedyś stałem przed takim problemem. Miałem nieco szczęścia i spotkałam na swej drodze paru mądrych informatyków. Połączyliśmy siły i stworzyliśmy System Metkasoft. Pierwsza grupa modułów jest już dostępna pod nazwą PMMetkasoft  i jest dedykowana do wspomagania osób zarządzających Projektami inwestycyjnymi lub Projektami o podobnym charakterze. Ale nie tylko system PMMetkasoft oferujemy. Proponujemy daleko szerszą współpracę i pomoc w rozwiązywaniu codzinnych problemów, związanych z procesami inwestycyjnymi.
Co jeszcze warto wiedzieć o moim zespole?


::: W zarządzaniu Projektami inwestycyjnymi wykorzystujemy wiedzę, narzędzia, techniki i umiejętności zdobyte podczas realizacji wielu, w różnym stopniu skomplikowanych przedsięwzięć biznesowych.
::: Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu: przedsięwzięciami budowlanymi i niebudowlanymi, relacjami z oferentami, wykonawcami i urzędami we wszystkich fazach Projektu.

::: Z sukcesami zarządzamy Projektami inwestycyjnymi, kreujemy procesy ukierunkowujące rozwój Projektów we "właściwą" stronę, koordynujemy pracę zespołów osób i firm, angażowanych do przygotowywania i realizacji Projektów

::: W każdym cyklu życia Projektu umiejętnie stosujemy odpowiednie metody, techniki oraz narzędzia tak, aby osiągnąć zakładane cele

::: Zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy w stanie rozwiązać problemy realizacyjne uczestników procesów inwestycyjnych, a zastane sytuacje kryzysowe stanowią dla nas dodatkowe wyzwanie

 

 

  Z poważaniem
  Dariusz Orzeł