PM MetkaSoft - agent do zadań specjalnych

Współczesne, dynamicznie zmieniające się warunki konkurencyjnego rynku powodują, że większość firm zaangażowanych w realizację Projektów inwestycyjnych napotyka poważne problemy. Opanowanie najważniejszych z nich daje przewagę nad konkurencją i stwarza dogodne możliwości osiągania coraz to nowych sukcesów.
Odpowiednie zarządzanie Projektami "chroni" wyniki Projektu przed nieprzewidzianymi wpływami otoczenia. Aby ochrona ta była skuteczna potrzebne są profesjonalne, łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania informacją i dokumentami powstającymi podczas realizacji Projektów.

System PM MetkaSoft to owoc naszych wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas realizacji szeregu Projektów inwestycyjnych. Powstał w wyniku uzyskania kompromisu pomiędzy Potrzebą, Koniecznością, Funkcjonalnością oraz Prostotą działania i obsługi. Został opracowany przez zawodowych Project managerów i informatyków, był konsultowany z kierownikami budów i robót a nawet z brygadzistami. Gwarantuje to rozwiązywanie prawdziwych problemów „ludzi budów”, rzadko wspieranych przez kogokolwiek, w czymkolwiek.

System PM MetkaSoft może okazać się dla Ciebie jedynym, wiernym Przyjacielem, sprawdzonym w najtrudniejszych chwilach.

To profesjonalny, a zarazem prosty w obsłudze system wspomagający zarządzanie pracą zespołową, zadaniami i projektami w przedsiębiorstwach lub przedsięwzięciach oraz wszelkimi dokumentami powstającymi przy ich realizacji. Serwery PM MetkaSoft stanowią centralne miejsce publikowania, przechowywania, wymiany i szybkiego dostępu do dowolnych dokumentów.

Zastosowanie systemu PM MetkaSoft daje pewność pracy na aktualnych wersjach opublikowanych dokumentów i daje stałą kontrolę nad nimi wybranej, uprawnionej grupie osób. Dodatkowo, dzięki architekturze Klient-Serwer, PM MetkaSoft umożliwia zespołowi osób pracujących nad Zadaniem dzielenie się informacjami, zarządzanie nimi i wymianę niezależnie od miejsca pobytu.

Co więcej PM MetkaSoft pozwala ograniczyć do minimum ilość generowanych dokumentów papierowych, ułatwia archiwizację danych i wprowadza określony, z góry zaplanowany porządek.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia systemu PM MetkaSoft

::: Bieżący dostęp wszystkich uprawnionych uczestników/firm, biorących udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym do dowolnych, opublikowanych dokumentów;

::: Możliwość prostego i funkcjonalnego publikowania dowolnych dokumentów z gwarancją natychmiastowego dostępu do opublikowanych dokumentów przez wszystkie uprawnione osoby;

::: Skuteczne uniknięcie problemów komunikacyjnych i nieporozumień z tym związanych;

::: Zachowanie spójności danych we wszystkich kontrolowanych/prowadzonych Projektach;

::: Automatyczna budowa bazy danych i informacji o realizowanych przez firmę projektach oraz gromadzonych przy tej okazji dokumentach;

::: Możliwość szybkiego wyszukiwania informacji oraz dokumentów przechowywanych na serwerach PM MetkaSoft;

::: Możliwość płynnej wymiany informacji i dokumentów o zadaniach, a także szybkiej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy członkami zespołów zadaniowych, zespołów Projektowych, uczestnikami procesów inwestycyjnych;

::: Brak konieczności organizowania kosztownych szkoleń ze względu na łatwość obsługi dzięki zastosowaniu nawigacji intuicyjnej, banalnie prostej w obsłudze;

::: Bezpieczeństwo zagwarantowane przez najnowsze systemy kryptograficzne i kontrolę uprawnień na poziomie projektu oraz firmy.

...i wiele, wiele innych

 

Kontakt:
Dariusz Orzeł 601 579 479